Jesteś tutaj: Strona główna > Usługi > Usługi

W zakresie świadczonych usług oferujemy:

Doradztwo inwestycyjne

 • analiza spółki i przygotowanie jej koncepcji zgodnie z oczekiwaniami inwestorów;
 • analiza ekonomiczno-finansowa;
 • przygotowanie i wdrożenie działań celem pozyskania kapitału;
 • rekomendacje w zakresie wyboru podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji;
 • doradztwo w zakresie wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego (corporate governance);
 • organizacja procesu inwestycyjnego- nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac uczestników procesu;

Fuzje i przejęcia

 • identyfikacja nabywców / celów inwestycyjnych,
 • ocena celu inwestycyjnego,
 • przygotowanie teaserów, ofert (wstępnej i wiążącej) i memorandów informacyjnych,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody organów administracji państwowej na przeprowadzenie transakcji (UOKiK, MSWiA),
 • opracowanie symulacji najkorzystniejszej struktury transakcji,
 • przeprowadzenie procesu due diligence,
 • przygotowanie koncepcji i organizacji finansowania transakcji,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • nadzór nad organizacją i realizacją transakcji,

Restrukturyzacja

Opracowanie przez Doradców Restrukturyzacyjnych architektury działań restrukturyzacyjnych dla osiągnięcia celu jakim jest stabilizacja kluczowych części biznesu, poprawienie płynności, stymulacja sprzedaży i uaktywnienie działań marketingowych, obniżenie kosztów, podniesienie wydajności operacyjnej poprzez:

 • wprowadzenie do przedsiębiorstwa Doradcy Restrukturyzacyjnego,
 • badanie firmy na poziomie operacyjnym, finansowym, strategicznym,
 • identyfikacja obszarów i zakresu niezbędnych zmian,
 • przygotowanie architektury restrukturyzacji,
 • doradztwo przy wdrażaniu programu restrukturyzacji.

Przygotowanie i nadzorowanie sądowych procedur ochronnych.

Projektowanie architektury naprawczej, planów restrukturyzacji oraz propozycji układowych.

Koncyliacja wierzycieli i akcjonariuszy oraz arbitraż i optymalizacja realizacji ich interesów.