Jesteś tutaj: Strona główna > Kontakt > Kontakt

Kontakt

Adres do doręczeń:

Skyline Insolvency Solutions
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

zarzad@skylinesolutions.com.pl


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000325824
Kapitał zakładowy: 102 500 zł
NIP 951-232-74-99
REGON 121029808